Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati osnovne biološke karakteristike domaćih životinja, definisati rasu i opisati opšte i posebne rasne osobine. • Procijeniti konstituciju i kondiciju životinja i osnovne eksterijerne osobine, • Objasniti osnovne principe djelovanja gena i nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. • Definisati osnovne genetske parametre za procjenu varijabilnosti svojstava i sprovođenje selekcije. • Iskazati i odabrati odgovarajuće metode odgajivanja i selekcije domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
4B+3S+7P
DUŠICA RADONJIĆ1x1
4B+3S+7P
1x1
4B+3S+7P

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum

Termin za Drugi kolokvijum

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Popravni prvi kolokvijum