Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Od studenta se očekuje da pokaže:  poznavanje hranljivih materija, nutritivne i upotrebne vrednosti hraniva, metoda konzervisanja i obrade hraniva, postupaka i faza u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje,  planira i organizuje pregonske ispaše; klasifikuje i vrši izbor hraniva u skladu sa nutritivnim i zakonskim ograničenjima;  primenjuje optimalni postupak konzervisanje i obrade hraniva;  timski rad, kritičko mišljenje i procenu nastave i ishoda učenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termin PREDAVANJA

Termin II završnog ispita

Termin prvog završnog ispita

Rezultati II testa i kolokvijuma

Termin održavanja II testa i kolokvijuma

Rezultati I popravnog testa i kolokvijuma