Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ
ALEKSANDRA MRDAK2x1
1B
DRAGO MARIĆ2x1
1B
2x1
1B

Vježbe

Vježbe