Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA RADONJIĆ
ALEKSANDAR MARTINOVIĆ1x1
4B+3S+1P
1x1
4B+3S+1P
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
4B+3S+1P