Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće osposobljen da poznaje osnovne oblike fiziološkog i patološkog oblika ponašanja farmskih životinja, uzroke patološkog oblika ponašanja, preventivne mjere za sprečavanje patoloških oblika ponašanja životinja, da ocjenjuje parametre dobrobiti i ponašanje domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ