ZOOTEHNIČKI PROPISI I SAVJETODAVSTVO


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog gradiva koje je predviđeno u okviru ovog predmeta, studenti će moći: • da učestvuju u timovima za izradu odgajivačko selekcijskih programa po vrstama i rasama stoke • da učestvuju u timovima za ocjenu eksterijera domaćih životinja u skladu s preporukama i zahtjevima ICAR-a • da samostalno organizuju i vode odgajivačke organizacije u stočarstvu • da učestvuju u pružanju stručnih savjeta u gajenju najvažnijih vrsta stoke i živine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA KOPITOVIĆ1x1
3B+1P
MILAN MARKOVIĆ1.5x1
3B+1P
BOŽIDARKA MARKOVIĆ.5x1
3B+1P