TEHNOLOGIJA KONZERVIR. HRANE ZA ŽIVOTINJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim i praktičnim veštinama u oblasti proizvodnje, konzervisanja i obrade hrane za životinje, kao i osposobljenost za sastavljanje obroka u skladu sa savremenim normativima i zahtevima, korišćenjem aktuelnih modela i softverskih rešenja u ishrani različitih vrsta i kategorija domaćih životinja, prema savremenim zahtevima potrošača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA KOPITOVIĆ1x1
2B+1P
NENAD ĐORĐEVIĆ2x1
2B+1P