BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA STOJANOVIĆ1x
1x
RANKO PRENKIĆ3x