TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x
MIOMIR JOVANOVIĆ3x