PEDOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LAZAREVIĆ
JELENA VUKČEVIĆ
DARKO DUBAK2x1
25B+2P
DALIBORKA LEKIĆ2x1
25B+2P
MIRKO KNEŽEVIĆ4x1
25B+2P