MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO DUBAK1x1
25B+2P
MIRKO BULATOVIĆ1x1
25B+2P
MIRKO KNEŽEVIĆ2x1
25B+2P