SISTEMI UZGOJA I REZIDBA VOĆAKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
1x1
1x1