Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše ulogu i značaj koje bolesti imaju pri gajenju kontinentalnih voćaka - prepozna simptome najznačajnijih bolesti kontinentalnih voćaka - navede rasprostranjenost i štetnost, simptome, osobine patogena, ciklus razvoja i moguće mjere suzbijanja kod najznačajnijih bolesti jabučastih, koštičavih, jagodastih i jezgrastih voćaka, kao i bolesti koje napadaju više vrsta biljaka - izabere najpovoljniji način suzbijanja prouzrokovača bolesti pri gajenju kontinentalnih vrsta voćaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDELJKO LATINOVIĆ1x1
8B+6P
JELENA LATINOVIĆ2x1
8B+6P

Završni ispit (rezultati)

Predavanje petak 27. maj

Predavanja petak 20. maj

Predavanje petak 13. maj

Predavanje subota 7. maj

Rezultati popravnog kolokvijuma