FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razumije važnost proizvodnje i prometa zdravstveno ispravnog sadnog materijala, - prepozna najvažnije bolesti i štetočine koje se javljaju u proizvodnji sadnog materijala, - nabroji metode detekcije biljnih patogena, - opiše mjere koje se mogu sprovesti u cilju proizvodnje zdravstveno ispravnog sadnog materijala, - odabere i primijeni odgovarajuće mjere zaštite i zaštitna sredstva, - primijeni zakonsku regulativu vezanu za problematiku pojave bolesti i štetočina na sadnom materijalu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDELJKO LATINOVIĆ.5x1
10B+1P
.5x1
10B+1P
JELENA LATINOVIĆ1.5x1
10B+1P
SNJEŽANA HRNČIĆ.75x1
10B+1P
.25x1
10B+1P
.25x1
10B+1P
SANJA RADONJIĆ.75x1
10B+1P
.25x1
10B+1P
.25x1
10B+1P