FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razumije važnost proizvodnje i prometa zdravstveno ispravnog sadnog materijala, - prepozna najvažnije bolesti i štetočine koje se javljaju u proizvodnji sadnog materijala, - nabroji metode detekcije biljnih patogena, - opiše mjere koje se mogu sprovesti u cilju proizvodnje zdravstveno ispravnog sadnog materijala, - odabere i primijeni odgovarajuće mjere zaštite i zaštitna sredstva, - primijeni zakonsku regulativu vezanu za problematiku pojave bolesti i štetočina na sadnom materijalu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGOLJUB KANDIĆ.5x1
8B
.5x1
8B
JELENA LATINOVIĆ.75x1
8B
NEDELJKO LATINOVIĆ.75x1
8B
SANJA RADONJIĆ.75x1
8B
.25x1
8B
.25x1
8B
SNJEŽANA HRNČIĆ.75x1
8B
.25x1
8B
.25x1
8B