Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Prepozna značaja Zajedničke agrarne politike (CAP) i ostalih politika Evropske unije, 2. Objasni mjere agrarne podrške 3. Objasni pojam tržišta i način njegovog funkcionisanja 4. Opiše evropski model poljoprivrede i agrarnu podrška 5. Objasni značajnije reforme CAP i 6. Objasni politiku ruralnog razvoja (RDP)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
8B
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
8B