GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - Pravilno odabere sorte za gajenje na okućnici, vodeći računa o izboru oprašivača kod stranooplodnih sorti; - pripremi zemljište za sadnju, odabere kvalitetne sadnice, odredi rastojanje između sadnica i izvrši sadnju; - odabere najpovoljniji uzgojni oblik i primijeni odgovarajuće pomotehnike mjere u njegovom formiranju i održavanju; - primijeni stečena znanja za sprovođenje agrotehničkih mjera u voćnjaku (đubrenje i navodnjavanje).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ3x1
6B+1S+1P
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
6B+1S+1P