GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
5B
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
5B
RANKO POPOVIĆ3x1
5B