Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA1x1
21B+4P
DALIBORKA LEKIĆ1x1
21B+4P
ANA TOPALOVIĆ3x1
21B+4P

Predlog ocjena (nakon popravnog završnog ispita)

Rezultati nakon zavrsnog ispita (redovni termin)

Evidencija poena prije zavrsnog ispita

Termini polaganja II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma (dopunski termin) i plan rada do kraja semestra

Dopunski termin za polaganje I kolokvijuma