PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: - definiše pojam planiranje i upravljanje uvoćarstvu - opiše uslove proizvodnje u voćarstvu sa ekonomskog aspekta - primjeni organizaciju radnih procesa u voćarstvu - organizuje proces proizvodnje u voćarstvu - rukovodi procesom proizvodnje u voćarstvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
1B+2S+1P
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
1B+2S+1P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Prijedlog ocjena nakon popravnog zavrsnog ispita

Prijedlog ocjena nakon zavrsnog ispita