PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: - definiše pojam planiranje i upravljanje uvoćarstvu - opiše uslove proizvodnje u voćarstvu sa ekonomskog aspekta - primjeni organizaciju radnih procesa u voćarstvu - organizuje proces proizvodnje u voćarstvu - rukovodi procesom proizvodnje u voćarstvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
6B+1S
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
6B+1S

Prijedlog ocjena nakon popravnog zavrsnog ispita

Prijedlog ocjena nakon zavrsnog ispita

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Vježbe

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma