MEHANIZACIJA U SUPTROPSKOM VOĆARSTVU


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO DUBAK
MIRKO BULATOVIĆ
VELIBOR SPALEVIĆ