Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
7B+4S
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x1
7B+4S
MOMČILO RADULOVIĆ3x1
7B+4S