Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: definiše značaj agrotehnike i pomotehnike u voćarstvu, odredi pravilan izbor uzgojnog oblika i primjeni odgovarajuću agropomotehniku u voćnjaku, primjeni u praksi uzgojni sistem gustog sklopa, poznaje i primjeni pravila, odredi vrijeme i pravilnu tehniku rezidbe, primjeni tehnike regulisanja rodnosti voćaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija