PROIZVODNJA BILJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje savremene sisteme proizvodnje bilja u zaštićenom prostoru - Definiše kvalitet, bezbjednost i sigurnost proizvodnje u zaštićenom prosotoru - Sprovodi savremene agrotehničke mjere u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda iz z.p. - Poznaje postžetvene strategije koje doprinose smanjenju gubitaka i bacanja proizvoda iz z.p. - Poznaje zahtjeve savremnih potrošača - Koristi savremene naučne i stručne literaturne izvore podataka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA MIRECKI