Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede i objasni: vrste podloga, tehnologije izrade, tehnike izrade, stepen integracije i metodologije projektovanja poluprovodničkih integrisanih kola. 2. Izvrši detaljnu analizu CMOS invertora i bilateralnog CMOS prekidača. 3. Izvrši procjenu otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti aktivnih i pasivnih komponenti u poluprovodničkim integrisanim tehnologijama. 4. Modeluje i analizira provodne i poluprovodne linije kao raspodjeljene RC parametre. 5. Objasni princip pobuđivanja velikih kapacitivnosti. 6. Navede i objasni dinamičke karaterstike i procijeni disipaciju snage u poluprovodničkim integrisanim kolima. 7. Izvrši sintezu digitalnih elektronskih kola koja obavljaju logičke operacije. 8. Izvrši DC, AC i vremensku analizu elektronskih kola koristeći simulator.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG1x1
14S
.5x1
14S
NIKŠA TADIĆ3x1
14S

Rezultati ispita iz Projektovanja VLSI kola (20.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Projektovanja VLSI kola (20.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Projektovanja VLSI kola u septembarskom ispitnom roku

Rezultati popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola (10.02.2021.)

Popravni ispit iz Projektovanja VLSI kola (10.02.2021.)

Rezultati ispita i kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (14.01.2021.)

Parametri modela

Osma laboratorijska vježba

Sedma laboratorijska vježba

Šesta laboratorijska vježba

Peta laboratorijska vježba

Četvrta laboratorijska vježba