BIOMEDICINSKA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ3x1
16B+2S
1x1
16B+2S