Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-8133-85
Naziv : Međunarodni projekti
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Međunarodni projekti
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 162.44
Rukovodilac : Jovanović Miomir
Opis :