Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma
Početak : 01.04.2015.
Kraj : 31.03.2017.
Skraceni naziv : KATUN
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 97877.37
Rukovodilac : Marković Milan
Opis :