Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja)
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilaterala sa Slovenijom
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Adakalić Mirjana
Opis :