Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija
Naziv [ENG] : Genetic diversity of mtDNA of Slovenian and Montenegrin sheep breeds
Naziv : Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : sheep diversity
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Marković Božidarka
Opis : Slovenija i Crna Gora imaju dugu tradiciju u ovčarstvu gdje lokalne – autohtone rase imaju veliku važnost i prevladavaju u ukupnoj populaciji ovaca. Postoji nekoliko lokalnih rasa ovaca u obje zemlje. Četiri lokalne rase ovaca se uzgajaju u Sloveniji (Istarska, Bovska, Jezerosolčaska i Belakrajina pramenke) a pet lokalnih rasa ovaca u Crnu Goru (Pivska pramenke, Zetska žuja, bardoka, Ljaba i Sora). Sve ove rase su veoma dobro prilagođene ambijentalnim i klimatskim uslovima u kojima se gaje, otporne na bolesti i sasvim solidno produktivne.


Slovenia and Montenegro have a long tradition in sheep breeding where local - indigenous breeds are of great importance and predominate in the total sheep population. There are several local breeds of sheep in both countries. Four local breeds of sheep are bred in Slovenia (Istarska, Bovska, Jezerosolčaska and Belakrajina pramenke) and five local breeds of sheep in Montenegro (Pivska pramenke, Zetska žuja, bardoka, Ljaba and Sora). All these breeds are very well adapted to the ambient and climatic conditions in which they are grown, resistant to diseases and quite solidly productive.