Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Bilaterala sa Slovenijom
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Marković Božidarka
Opis :