Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Bilaterala sa Slovenijom
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Latinović Jelena
Opis :