Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija
Naziv [ENG] : Determination the status of economically important thrips species (Thysanoptera) in southern part of Montenegro and Slovenia
Naziv : Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Tripsi MNE/SLO
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Radonjić Sanja
Opis : "Cilj projekta - utvrđivanje prisustva i identifikacija ekonomski značajnih vrsta tripsa na voćnim vrstama, vinovoj lozi, maslini, povrtarskim kulturama i ukrasnim biljkama u južnom dijelu Crne Gore i u Sloveniji - utvrđivanje rasprostranjenosti i brojnosti nađenih vrsta tripsa zavisno od biljke domaćina i fenofaze razvoja - praćenje pojave i manifestacije simptoma oštećenja zavisno od napadnutog biljnog organa - utvrđivanje intenziteta napada na biljkama domaćinima "


"The goal of the project - determination of the presence and identification of economically important species of thrips on fruit species, vines, olives, vegetable crops and ornamental plants in the southern part of Montenegro and in Slovenia - determining the distribution and number of thrips species found depending on the host plant and the phenophase of development - monitoring the appearance and manifestation of symptoms of damage depending on the attacked plant organ - determining the intensity of attacks on host plants"