Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Bilaterala sa Makedonijom
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Raičević Danijela
Opis :