Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze
Početak : 07.08.2020.
Kraj : 07.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Latinović Nedeljko
Opis :