Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : EURNEGVEC
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pajović Igor
Opis :