Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Action TD1303 "European Network for Neglected Vectors and Vector Borne Infections"
Naziv : Action TD1303 "Evropska mreža posvećena zanemarenim vektorima i zarazama koje oni mogu prenijeti"
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : EURNEGVEC
Web site : https://www.cost.eu/actions/TD1303/
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pajović Igor
Opis : Vektori artropode i vektorske bolesti izazivaju značajne zoonotske infekcije. Njihovi klinički efekti česti su u ljudskoj populaciji, a glavni izvori infekcije zavise od vektora, životinja rezervoara i faktora životne sredine. Stoga njihov nadzor i kontrola zahtijevaju efikasne i na odgovarajući način standardizovane metode, integrisano znanje i svijest među istraživačima, akademskim nastavnicima i kreatorima politika kao i dobro obučene mlade naučnike. Cilj EurNegVec-a je da promoviše sve ove vrijednosti i primijeni ih na polju vektora (krpelji, komarci, nevidi, muve, buve) i patogenima koji se prenose vektorima (virusi, bakterije, protozoe, nematode).


Arthropod vectors and vector-borne diseases are frequently zoonotic infections and although their most significant clinical effects are often on the human population, the main infection sources are dependent on vectors, animal reservoirs and environmental factors. Hence, their surveillance and control require efficient and appropriately standardised methods, integrated knowledge and awareness among researchers, academic educators and policy-makers as well as well-trained young scientists. The EurNegVec aims to promote all of these values and apply them in the field of vectors (ticks, mosquitoes, sandflies, midges, fleas) and vector-borne pathogens (viruses, bacteria, protozoa, nematodes).