Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change
Početak : 08.08.2020.
Kraj : 08.08.2020.
Skraceni naziv : EURO-AGRIWAT
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Knežević Mirko
Opis :