Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Fitosanitarni status smokve u BiH i CG
Početak : 08.08.2020.
Kraj : 08.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis :