Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Popović Tatjana
Opis :