Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini
Početak : 07.08.2020.
Kraj : 07.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Hrnčić Snježana
Opis :