Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica)
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis :