Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Despotović Aleksandra
Opis :