Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis :