Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis :