Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini
Početak : 31.03.2014.
Kraj : 31.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Popović Ranko
Opis :