Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke - Bilateralni
Naziv [ENG] : Heakth status of urban greening in area of Podgorica and Banjaluka
Naziv : Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : STURBZEL
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Hrnčić Snježana
Opis : Opšti cilj projekta je zajednički doprinos očuvanju zdravlja urbanog zelenila na području Podgrice i Banjaluke kroz specifične zadatke: - Utvrditi pojavu, prisustvo i rasprostranjenost najznačajnijih štetnih organizama te uraditi njihovu morfološku, a po potrebi i molekularnu identifikaciju; - Predložiti ekološki najprihvatljivije mjere zaštite urbanog zelenila; - Utvrditi eventualno prisustvo novointrodukovanih štetnih organizama i predložiti mjere za njihivo uništavanje.


The aim of the project is a joint contribution to preserving the health of urban greenery in the area of Podgrica and Banja Luka through specific tasks: to determine the occurrence, presence and distribution of the most significant harmful organizms in order to do their morphological, if necessary, molecular identification; - Propose the most environmentally friendly measures for the protection of urban greenery; - Determine the possible presence of newly introduced harmful organisms and propose measures for their contorl.