Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline
Početak : 01.04.2014.
Kraj : 31.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis :