Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom
Početak : 01.10.2012.
Kraj : 30.09.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Latinović Jelena
Opis : Cilj istraživanja je utvrđivanje najznačajnijih bolesti jabuke i razmatranje najefikasnijih modela zaštite ove voćarske kulture od prouzrokovača bolesti u Kini i Crnoj Gori. Partner iz Kine je Plant Protection College, Northwest A