Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Individual selection of wild pomegrate(nara) from a heterogeneous clonal population
Naziv : Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : ISDŠ - Ministarstvo nauke Crne Gore - inovativni projekti
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Vučeta
Opis : Cilj projekta je da se na teritoriji Crne Gore identifikuju stabla (žbunovi) divljeg šipka čiji plodovi po svojim fenotipskim karakteristikama nadmašuju plodove ostalih stabala, ispitivanje odnosa jestivog i nejestivog dijela, % soka i kvaliteta soka sa ciljem stvaranja uslova za podizanje plantaža divljeg šipka sa krupnim plodovima, jače obojenim zrnima i većim % soka i povećanje obima proizvodnje.