Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Individual selection of wild pomegrate(nara) from a heterogeneous clonal population
Naziv : Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : ISDŠ
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 12000
Ukupan budzet : 12000
Rukovodilac : Jaćimović Vučeta
Opis : Cilj projekta je da se na teritoriji Crne Gore identifikuju stabla (žbunovi) divljeg šipka čiji plodovi po svojim fenotipskim karakteristikama nadmašuju plodove ostalih stabala, ispitivanje odnosa jestivog i nejestivog dijela, % soka i kvaliteta soka sa ciljem stvaranja uslova za podizanje plantaža divljeg šipka sa krupnim plodovima, jače obojenim zrnima i većim % soka i povećanje obima proizvodnje (MNA-INO-2017-34).


The aim of the project is to identify wild rose bushes on the territory of Montenegro whose fruits surpass the fruits of other trees in their phenotypic characteristics, examination of the ratio of edible and inedible part,% juice and juice quality in order to create conditions for raising wild rose plantations with large fruits, more strongly colored grains and higher% of juice and increase in production volume (MNA-INO-2017-34)