Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Treatment of Olive Mill Wastes
Naziv : Tretman otpada iz mlinova za preradu masline
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Austrijom
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lazović Biljana
Opis : U ovom projektu istražit će se fizičke i hemijske karakteristike otpadnog materijala i ostataka iz različitih tipova mlinova za preradu masline u Crnoj Gori, degradacija njihovog kapaciteta zagađenja (organsko opterećenje i fenolna jedinjenja) i njihov uticaj na teksturu različitih vrsta zemljišta ili biljaka.