Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : New approaches in exploring truffle biology and applications in native habitats and plantations
Naziv : Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lazarević Jelena
Opis : Utvrđivanje novih staništa tartufa, modeliranje prostorne i temporalne distribucije tartufa sa naglaskom na predviđanje uticaja promjene životne sredine na razvoj šumskih ekosistema i pojavu/ proizvodnju tartufa koja je u korelaciji sa njima; ekonomsko modeliranje usmjereno prema boljoj procjeni profita zasnovanog na tartufima putem direktnog sakupljanja, ili razvojem pratećih aktivnosti zasnovanih na tartufima (i drugim gljivama).