Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Phytochemical screening of juice from wild pomegranate (Punica granatum L.)
Naziv : Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.)
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilateralna naučno-tehnološka saradanja sa Republikom Slovenijom Granata_MneSi
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Topalović Ana
Opis : Cilj projekta je poređenje fitohemijskog sastava sokova divljeg nara iz ekološki različitih staništa opisanih prema klimatskim i pedološkim parametrima.