Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] :
Naziv : Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies
Početak : 01.06.2018.
Kraj : 31.05.2023.
Skraceni naziv : SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazovi
Web site : https://www.super-g.eu/
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Marković Milan
Opis : Cilj: da se razvije integrisani pristup (ekonomski i ekološki prihvatljiv i koji se lako sprovodi) u upravljanju prirodnim travnjacima i produbljivanje znanja o važnosti i funkcionisanja prirodnih travnjaka u nizu važnih evropskih biogeografskih regiona, a posebno u odnosu na različite sisteme njihovog korišćenja za potrebe stočarske proizvodnje.