Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents
Naziv : Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama
Početak : 21.09.2017.
Kraj : 20.09.2020.
Skraceni naziv : IMAAC - COST Action CA16227
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pajović Igor
Opis : Istraživanja i matematička analiza efekta avangardnih mjera kontrole vektorskih bolesti koje prenose komarci (denga, Zika, Chikungunia i žuta groznica). Glavni fokus je na Dengue groznici koju prenose Aedes aegipti i Aedes albopictus i sinergiji sa postojećim EU projektima.